สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 751 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 488 ครั้ง

กฎ ก.ค.ศ. การเลืือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 584 ครั้ง

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 462 ครั้ง

สรุปการดำเนินงานรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 278 ครั้ง

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากรณีว่างเพิ่มเติม

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 320 ครั้ง

การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 269 ครั้ง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 241 ครั้ง

พัฒนาอย่างเข้มครู

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 273 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิ

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 245 ครั้ง

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 221 ครั้ง

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 308 ครั้ง

สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2563 โดย พรรมณี นาโสก อ่าน 231 ครั้ง

แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2563 โดย พรรณมณี นาโสก อ่าน 374 ครั้ง

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและ

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย พรรณมณี นาโสก อ่าน 409 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2563 โดย พรรณมณี นาโสก อ่าน 665 ครั้ง

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2563 โดย พรรณมณี นาโสก อ่าน 1298 ครั้ง

มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2563 โดย พรรณมณี นาโสก อ่าน 469 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 5 หน้า

บุคลากร
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปราณี เผ่าเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุรีพร ที่ดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอนง เสียงเพราะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวขวัญกมล นครชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพรรมณี นาโสก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางทวินันท์ ไชยมาโย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน