สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

อำเภอคำชะอี


โพสต์โดยอำเภอคำชะอี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

test

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2563 โดย บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี อ่าน 15 ครั้ง

test

วันที่โพสต์ 1 เม.ย. 2563 โดย บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี อ่าน 12 ครั้ง

การประชุมผู้ปกครองระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 59 ครั้ง

การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคก่อนเข้าฤดูกาลระบาด

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2563 โดย บ้านโคก 2 คำชะอี อ่าน 50 ครั้ง

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 107 ครั้ง

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน (กสค.) ปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 115 ครั้ง

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 87 ครั้ง

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 108 ครั้ง

ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 106 ครั้ง

รับการตรวจเยี่ยมโครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา? โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 149 ครั้ง

การอบรมโปรแกรมนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Camtasai stuio 8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 117 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 147 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 133 ครั้ง

การจัดสอบ O-Net ป.6 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 170 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

วันที่โพสต์ 14 ม.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 265 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

วันที่โพสต์ 4 ม.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 211 ครั้ง

งานกีฬาสีภายใน น้ำเที่ยงเกมส์ ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2563 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 257 ครั้ง

กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501

วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2562 โดย บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี อ่าน 244 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 29 หน้า

MAIN LINK


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน