สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 51 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมครูปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 49 ครั้ง

การประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 54 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 69 ครั้ง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 116 ครั้ง

เครือข่ายหว้านใหญ่ อบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม "การใช้งาน Google Apps for Education"

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 89 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 96 ครั้ง

รองเลขา กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 80 ครั้ง

เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา อบรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 86 ครั้ง

การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 81 ครั้ง

เครือข่ายธารบังอี่ อบรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 84 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพินบ้านโคกตะแบง

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 110 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเหล่าหมีอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Google Apps for Education

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 108 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT,NT,O-NET และปลายปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 95 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๔ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

วันที่โพสต์ 11 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 89 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day "โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด"

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 96 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 93 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตกรณีพิเศษ

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 128 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 64 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน