สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 22 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายคีรีวงศึกษา

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 14 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายเมืองหนองสูง

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 12 ครั้ง

พิธีเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้าง ต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนทูตความดี ปี ๒๕๖๒ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 23 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ เครือข่ายดงหลวงตอนบน

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 29 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา

วันที่โพสต์ 18 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 38 ครั้ง

รร.บ้านนาสองห้อง รับการประเมิน Best Practice การพัฒนา DLTV

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 30 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมเพิ่มศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 38 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายดงหลวง

วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 96 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร พัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้าง

วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 54 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 72 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายธารบังอี่

วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 48 ครั้ง

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสะพานมิตรภาพ

วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 49 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา

วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2562 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 78 ครั้ง

นิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน "ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ๑๐๐%" เครือข่ายดงหลวงตอนบน

วันที่โพสต์ 10 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 48 ครั้ง

กิจกรรมเข้าพรรษาพากันไปทำบุญ เครือข่ายหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 10 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 36 ครั้ง

นิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน "ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ๑๐๐%" เครือข่ายดงหลวง

วันที่โพสต์ 9 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 79 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2562 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 54 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 52 หน้า

MAIN LINK


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน