สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Google Meet

วันที่โพสต์ 13 พ.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 11 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ซักซ้อมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนผ่านระบบ Google Meet

วันที่โพสต์ 7 พ.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 64 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19

วันที่โพสต์ 16 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 136 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ทำบุญเลี้ยงพระประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 138 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน)

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 115 ครั้ง

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเขตสุจริต ๕ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 132 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 145 ครั้ง

บุคลากร สพป.มุกดาหาร ร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 156 ครั้ง

เครือข่ายดงหลวงตอนบน อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education และการตัดต่อ VDO

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 151 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ๑ เม.ย.๖๔

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 163 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 26 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 166 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ออกเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายดงหลวงตอนบน

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 145 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ออกเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานเครือข่าย อ.หนองสูง)

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 101 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ออกเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานเครือข่าย อ.ดงหลวง)

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 156 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานเครือข่าย อ.คำชะอี)

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 157 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว/ร่มกกชัยพัฒนา/คำสร้อยน

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 141 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย กรณีการพบผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อโควิด-๑๙ ระลอกใหม่

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 151 ครั้ง

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษา)

วันที่โพสต์ 17 มี.ค. 2564 โดย ปาริชาติ รอบคอบ อ่าน 176 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 65 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน