สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์ สพป.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 30 พ.ค. 2557 เวลา 14:02 น. IP: 202.29.213.149
แชร์ให้เพื่อน

วิสัยทัศน์

การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างองค์กรคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

 

คำนิยาม

การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน : มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย มาตรฐานหลักสูตร
สร้างองค์กรคุณภาพ : 4M (คน เงิน วัสดุ การจัดการ)
ยึดหลักธรรมาภิบาล : ยึด 6 ประการ (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ความคุ่มค่า)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 2 เงื่อนไข (ความรู้ คู่คุณธรรม ) 3 หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ) 4 มิติ ( ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน : Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21
 

 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 7909

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)