สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

[email protected]

091-3478639

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

[email protected]

0616958860

นางปราณี เผ่าเพ็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

[email protected]

085-0086478

นางสุรีพร ที่ดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

093-2150904

นางสาวอนง เสียงเพราะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

[email protected]

080-1887947

นางขวัญกมล จันปุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

[email protected]

084-4708193

นางทวินันท์ ไชยมาโย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

[email protected]

086-8559024

นางปาริชาติ รอบคอบ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

[email protected]

085-7553366

นางสาวพรรมณี นาโสก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

[email protected]

064-7496932

นายวีระเดช กุลวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

095-2256751

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน