สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

[email protected]

086-9105585

นางปาลิดา คำพิชิต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

[email protected]

086-2268077

นายรุ่งเรือง อาจหาญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[email protected]

084-7865270

นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

[email protected]

085-8564596

นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

083-0424241

นายนวิน เข็มทอง

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

[email protected]

084-2939696

นายสังคม กาหาวงศ์

ช่างไฟฟ้า ช4

[email protected]

086-8526385

นายภูมิชัย มหาวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว

[email protected]

088-2287211

นายประสิทธิ์ สุยอย

ลูกจ้างชั่วคราว

[email protected]

092-0599515

นายประเดิม เมืองโคตร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

[email protected]

084-2211047

นายประจวบ สบู่ทอง

พนักงานอาคารสถานที่

[email protected]

089-2426411

นางสมปอง จงราช

พนักงานทำความสะอาด

[email protected]

080-7392268

นางอรัญญา เมืองโคตร

ลูกจ้างชั่วคราว

[email protected]

063-4932180

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน