สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

ศึกษานิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

[email protected]

062-1034224

นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

[email protected]

087-7740539

นางพรวีนัส ทองสิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

[email protected]

092-6438868

ดร.สิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

[email protected].com

0896255747

นายณรงค์เดช แสนโสม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

[email protected]

0856944655

นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

[email protected]

088-5612762

นางสาวณัฐนันท์ มานิตย์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

[email protected]

092-4635946

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน