สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายสายันต์ ผาดโผน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

[email protected]

0981035325

นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

[email protected]

0634646888

นางสาวรินดา แสนเวียน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

[email protected]

093-5916592

นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

[email protected]

081-6016081

นางดวงฤดี เผ่าภูไทย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

[email protected]

099-4694466

นางดาวสวรรค์ สารีแผลง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

[email protected]

083-5614016

นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

[email protected]

095-6596934

นางอโณทัย ยืนยั่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

[email protected]

080-4965929

นางสาวเรย์นิตา สุวรรณไตรย์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวบัวจัน ซาเสน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

[email protected]

097-3189737

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน