สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

wannasit@mdh.go.th

089-5842268

ดร.ประภาส ไชยมี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

prapas@mdh.go.th

096-9697699

ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

worakanyapilai@mdh.go.th

085-7460318

นายพิเชษฐ มหาวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

pichet@mdh.go.th

042-611532

นายมนตรี ลาดนาเลา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

montree.lad@mdh.go.th

065-0972195

ดร.วิหาญ พละพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

wihan666@hotmail.com

081-3895400

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

pada5189@hotmail.com

0913478639

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

promraksa.s@gmail.com

086-9105585

นายสายันต์ ผาดโผน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

varida_1234@hotmail.com

098-1035325

นายประสพสุข จันเต็ม

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

prasopsok@gmail.com

089-8629872

นายอภิชาติ เสียงล้ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

apichart@mdh.go.th

094-5247809

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

mitputhai@hotmail.com

061-6958860

นางสาวสุลักขณา รักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

sulukkana_r@hotmail.com

087-2282085

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน