สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

อำเภอดอนตาล


โพสต์โดยอำเภอดอนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

โรงเรียนบ้านบาก2 ต้อนรับ ดร.ประภาส วงศ์ไชยมี ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และการปรับภูมิทัศน์ในโ

วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2564 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 75 ครั้ง

คณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่

วันที่โพสต์ 21 ม.ค. 2564 โดย อ่าน 72 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2564 โดย อ่าน 114 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2564 โดย อ่าน 120 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านบาก2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ 30 ธ.ค. 2563 โดย บ้านบาก 2 ดอนตาล อ่าน 99 ครั้ง

คณะศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายได้ออกมานิเทศก์ที่โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑

วันที่โพสต์ 15 ธ.ค. 2563 โดย อ่าน 94 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2563 โดย บ้านนาทาม ดอนตาล อ่าน 174 ครั้ง

คณะกรรมการฯ สพป.มุกดาหาร กลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจความจำเป็น ขาดแคลน ด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2563 โดย อ่าน 87 ครั้ง

นางสาวสุวิมล คนไว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ ประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 17 พ.ย. 2563 โดย อ่าน 116 ครั้ง

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2563 โดย บ้านหนองบอน ดอนตาล อ่าน 298 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2563 โดย บ้านหนองบอน ดอนตาล อ่าน 249 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบอน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2563 โดย บ้านหนองบอน ดอนตาล อ่าน 288 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑ ร่วมแสดงความจงรักภักดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2563 โดย นายเสริมศักดิ์ แสนจันทร์ อ่าน 266 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแก้ง 2 รับการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่โพสต์ 5 ส.ค. 2563 โดย บ้านแก้ง 2 ดอนตาล อ่าน 680 ครั้ง

การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2563 โดย นายเสริมศักดิ์ แสนจันทร์ อ่าน 288 ครั้ง

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2563 โดย บ้านนาโพธิ์ ดอนตาล อ่าน 506 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2563 โดย บ้านนาโพธิ์ ดอนตาล อ่าน 326 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2563 โดย บ้านนาโพธิ์ ดอนตาล อ่าน 295 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 31 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน