สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19


นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้มีนโยบายในการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาและคุณครูได้มีเครื่องมือหรือแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประชาสัมพันธ์/เอกสาร/งานราชการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน