สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นามผู้ใช้และรหัสผ่านเข้ากรอกข้อมูลสอบNT

วันที่โพสต์ 25 ม.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 6497 ครั้ง

การส่งคะแนน pre-O-NET

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1531 ครั้ง

ส่งกระดาษคำตอบ Pre O-NET ป.6 ม.3

วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 17432 ครั้ง

ส่งแบบกรอกคะแนนการทดสอบ Pre O-NET ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 25 ธ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4102 ครั้ง

การอบรมครู ๕ กลุ่มสาระ ๑๐ โรงเรียน ระหว่าง ๒๖-๒๗ ธ.ค.๕๘ ที่จ.อุบลฯ

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1217 ครั้ง

การตอบข้อมูลครูภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1246 ครั้ง

การประเมินความพร้อมโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1402 ครั้ง

การขอค่าพาหนะนักเรียนรวมเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1160 ครั้ง

การสอบแข่งขันนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1157 ครั้ง

สำรวจ e mail ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และเจ้าหน้าที่ธุระการ

วันที่โพสต์ 3 พ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1483 ครั้ง

บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป

วันที่โพสต์ 22 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1446 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2789 ครั้ง

ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินฯ กลุ่มการงานอาชีพ(ปรับปรุงใหม่)

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1297 ครั้ง

ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา(ใหม่)

วันที่โพสต์ 4 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 849 ครั้ง

ตารางแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕ (ปรับปรุงวันที่ ๓ ตุลา ๕๘)

วันที่โพสต์ 3 ต.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1815 ครั้ง

ส่งคู่มือทดสอบการอ่านออกเขียนได้และแบบกรอกคะแนน ชั้น ป.1

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1324 ครั้ง

ประกาศสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1604 ครั้ง

เอกสารบรรยาย โรงเรียนสุจริต

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1280 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 10 จาก 15 หน้า

บุคลากร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
ดร.กิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
ดร.อดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
ดร.ศิริกาญจนารัตน์ พละศึก
ศึกษานิเทศก์
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์
ศึกษานิเทศก์
นางพิมสุภางค์ นามบุตร
ศึกษานิเทศก์
นายจีรศักดิ์ ยาโน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวอรพร คนสนิท
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนิศรา แสงทอง
ศึกษานิเทศก์
นายชยา ภาคภูมิ
ศึกษานิเทศก์
ดร.พิไลวรรณ วะลัยสุข
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน