สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2698 ครั้ง

ผลการทดสอบ O-NET ป.6และม.3 แยกเครือข่ายและสรุปผลเครือข่าย

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2253 ครั้ง

ผลสอบ NT ปี 2559 แยกเครือข่ายและปรับปรุงคะแนนเหล่าคราม,คำเม็ก

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2163 ครั้ง

แจ้งผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 30 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2918 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 ระดับประเทศและรายโรง(ทุกสังกัด)

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2002 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดท้องถิ่น

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1156 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดเอกชน

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 937 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 สังกัด ตชด.

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 692 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-ป.4(สังกัด สพฐ.)

วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 8823 ครั้ง

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 60

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 5181 ครั้ง

เรียงลำดับและเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3 ปีกศ.59

วันที่โพสต์ 28 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2465 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1348 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3730 ครั้ง

ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ป.1-4 รายโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1553 ครั้ง

ส่่งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.2559

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1795 ครั้ง

ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2879 ครั้ง

เอกสารที่สนามสอบNT จะต้องส่งคืนศูนย์สอบ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1566 ครั้ง

แบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) และจำนวนข้อมูลนักเรียน

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 14711 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 4 จาก 14 หน้า

บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางศิริกาญจนารัตน์ พละศึก
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน