+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

การประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 date_range 07 เม.ย. 2563 เวลา 12:35:13 น.
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 date_range 03 เม.ย. 2563 เวลา 11:20:26 น.
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 02 เม.ย. 2563 เวลา 13:15:00 น.
ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วง งบประมาณปี 2556 และ ปี 2557 date_range 02 เม.ย. 2563 เวลา 12:02:08 น.
ขออความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือนักเรียนได้รับความเดือดร้อนกรณีที่อยู่อาศัยถูกเพลิงไหม้ date_range 02 เม.ย. 2563 เวลา 09:38:19 น.
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใฃ้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) date_range 02 เม.ย. 2563 เวลา 08:40:13 น.
แต่งตั้งคณะทำงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) date_range 01 เม.ย. 2563 เวลา 10:51:03 น.
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) date_range 31 มี.ค. 2563 เวลา 16:01:50 น.
การปรับปรุงแอปพลิเคชั่นดิจิทัลไลฟ์ และตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานดิจิทัลไลฟ์ date_range 31 มี.ค. 2563 เวลา 13:29:49 น.
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) date_range 31 มี.ค. 2563 เวลา 13:18:29 น.
ลูกหนี้เงินยืมในระบบงบประมาณค้างนาน date_range 31 มี.ค. 2563 เวลา 10:42:26 น.
แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ date_range 30 มี.ค. 2563 เวลา 11:24:16 น.
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร date_range 27 มี.ค. 2563 เวลา 15:28:32 น.
การสำรวจความพร้อมการจัดการการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 date_range 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:03:03 น.
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 date_range 27 มี.ค. 2563 เวลา 11:39:56 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีว่างเพิ่มเติม date_range24 มี.ค. 2563
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีว่างเพิ่มเติม date_range24 มี.ค. 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 (แก้ไข) date_range18 ก.พ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range25 ม.ค. 2563
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range21 ม.ค. 2563

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


test


date_range1 เม.ย. 2563 person บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี

test


date_range1 เม.ย. 2563 person บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี

ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด เรื่องประกวดราคา

date_range23 มี.ค. 2563 person บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

date_range13 มี.ค. 2563 person บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

07 เม.ย. 2563

การใช้ห้องประชุมวันนี้

07 เม.ย. 2563

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.