+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 date_range 18 ก.ย. 2562 เวลา 12:31:27 น.
การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” date_range 18 ก.ย. 2562 เวลา 11:49:37 น.
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง date_range 17 ก.ย. 2562 เวลา 16:28:13 น.
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 date_range 16 ก.ย. 2562 เวลา 15:11:35 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ date_range 16 ก.ย. 2562 เวลา 10:20:44 น.
แจ้งเข้ารับการอบรมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อส่ date_range 16 ก.ย. 2562 เวลา 09:56:41 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขึดความสามารถและศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา date_range 16 ก.ย. 2562 เวลา 09:54:15 น.
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 date_range 13 ก.ย. 2562 เวลา 09:05:43 น.
แจ้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดมุกดาหาร date_range 13 ก.ย. 2562 เวลา 08:53:55 น.
ขอเชิญประชุมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ด้วยนวัตกรรม Co ๕STEPs date_range 12 ก.ย. 2562 เวลา 08:10:09 น.
การรับสมัครคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 date_range 09 ก.ย. 2562 เวลา 13:13:48 น.
การใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 date_range 09 ก.ย. 2562 เวลา 13:12:42 น.
ประกาศผลการจัดคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) date_range 09 ก.ย. 2562 เวลา 11:56:32 น.
การส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Scienc date_range 06 ก.ย. 2562 เวลา 13:50:27 น.
การส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย date_range 06 ก.ย. 2562 เวลา 13:47:38 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range23 ส.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range17 ส.ค. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ขรก.ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562 date_range15 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัด สพป.มุกดาหาร date_range13 ส.ค. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื date_range13 ส.ค. 2562

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


สรุปตารางและผลการแข่งขัน ฟุตบอล 7คน U12 "หว้านใหญ่ยูธลีก" ครั้งที่ 1

date_range12 ก.ย. 2562 person สมเด็จพระศรีนครินทราฯ หว้านใหญ่

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ขอชื่นชม ยินดี กับ ด.ญ.นันทวรา เสนาช่วย

date_range11 ก.ย. 2562 person อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ?Smile Soccer Cu...

date_range8 ก.ย. 2562 person สมเด็จพระศรีนครินทราฯ หว้านใหญ่

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

22 ก.ย. 2562

การใช้ห้องประชุมวันนี้

22 ก.ย. 2562

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.