+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
ช่องทางถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียน
รับฟังความคิดเห็น
Facebook สพป.มห.
จำนวนโรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
จำนวน ขรก.ครู
จำนวนผู้บริหาร
ผลการสอบ RT ป.1
ผลการสอบ NT ป.3
ผลการสอบ O-NET ป.6
ผลการสอบ O-NET ม.3

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 date_range 19 ต.ค. 2564 เวลา 16:45:06 น.
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่งไปจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2564) date_range 19 ต.ค. 2564 เวลา 16:18:37 น.
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 19 ต.ค. 2564 เวลา 09:25:33 น.
การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 date_range 15 ต.ค. 2564 เวลา 21:23:44 น.
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “ไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ ๕” date_range 15 ต.ค. 2564 เวลา 15:04:44 น.
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 date_range 12 ต.ค. 2564 เวลา 11:29:41 น.
ขอความร่วมมือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล date_range 08 ต.ค. 2564 เวลา 16:17:37 น.
แจ้งผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2564 date_range 08 ต.ค. 2564 เวลา 16:13:00 น.
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัยโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. date_range 08 ต.ค. 2564 เวลา 15:53:10 น.
แจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันมิให้หนังสือที่มีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคง และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของชาติเข้าสู่หน่วยงานและสถานศึกษาเรียน date_range 07 ต.ค. 2564 เวลา 14:47:11 น.
ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 date_range 06 ต.ค. 2564 เวลา 16:03:13 น.
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย date_range 05 ต.ค. 2564 เวลา 17:22:48 น.
ขออนุญาตให้นักศึกษาทำการเก็บรวบรวมข้อมูล date_range 05 ต.ค. 2564 เวลา 17:11:44 น.
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีศึกษา 2564 date_range 05 ต.ค. 2564 เวลา 15:02:53 น.
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 date_range 04 ต.ค. 2564 เวลา 16:40:48 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา date_range13 ส.ค. 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล date_range9 ส.ค. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล date_range31 ก.ค. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำ date_range8 ก.ค. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่ date_range8 ก.ค. 2564

กลุ่มอำนวยการ

คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว date_range30 ธ.ค. 2563
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range26 ส.ค. 2563
ประกาศ มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ date_range14 ก.ค. 2563

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็น date_range21 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร date_range21 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนทุนการเข้านำเสนอผลงานวิซาการในงาน "The 41st Thailand TESOL International Virtual Conference 2022" สำหรับครูผู้สอนภาษาอัง date_range20 ต.ค. 2564
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา date_range4 ต.ค. 2564
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564) date_range22 ก.ย. 2564

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายอภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINK
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


"เปิดโลกการศึกษา IFTE มุกดาหาร" การสร้างเครื่องข่ายนวัตกรรมการศึกษา
date_range23 ก.ย. 2564 person บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

21 ต.ค. 2564

การใช้ห้องประชุมวันนี้

21 ต.ค. 2564 8.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 20 คน ( นางสาวพรรมณี นาโสก)
21 ต.ค. 2564 10.00-16.00 น. ขอราชการเร่งด่วนการบริหารงานบุคคล 10 คน ( นายภูมิชัย มหาวงศ์)

แผนที่สพป.มห.

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

ข่าวการศึกษา