• perm_phone_msg+(042) 611 532 office@mdh.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ขอเชิญชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเข้าร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรมฯ date_range 18 มิ.ย. 2562 เวลา 10:15:44 น.
การสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ date_range 17 มิ.ย. 2562 เวลา 17:44:42 น.
การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2019" date_range 17 มิ.ย. 2562 เวลา 14:02:48 น.
การจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ date_range 17 มิ.ย. 2562 เวลา 13:46:24 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 date_range 14 มิ.ย. 2562 เวลา 14:39:04 น.
การบริหารจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data management center (DMC) ปีการศึกษา 2562 date_range 14 มิ.ย. 2562 เวลา 13:56:50 น.
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 date_range 14 มิ.ย. 2562 เวลา 13:41:00 น.
ขอส่งหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เทพรัตนมณีกานท์ รวมพระราชนิพนธ์ บทร้อยกรอง date_range 14 มิ.ย. 2562 เวลา 11:30:41 น.
สำรวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 date_range 14 มิ.ย. 2562 เวลา 11:27:41 น.
การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) date_range 14 มิ.ย. 2562 เวลา 11:23:20 น.
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ date_range 13 มิ.ย. 2562 เวลา 14:12:33 น.
ขอบคุณการให้ความอนุเคราะห์การจัดงานมหกรรมนวัตกรรมทางการศึกษา date_range 13 มิ.ย. 2562 เวลา 11:32:13 น.
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 date_range 12 มิ.ย. 2562 เวลา 16:26:08 น.
ขอซักซ้อมการดำเนินการตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกาารทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ date_range 12 มิ.ย. 2562 เวลา 10:17:45 น.
ขอความร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ date_range 12 มิ.ย. 2562 เวลา 10:15:11 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาห date_range14 มิ.ย. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่ date_range12 มิ.ย. 2562
ประกาศ สพป.มุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต date_range27 พ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) date_range22 มี.ค. 2562
ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลาก date_range22 มี.ค. 2562

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 date_range5 มิ.ย. 2562
ที่ ศธ 04114/ว995 ขอยกเลิกการประชุม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( date_range4 มิ.ย. 2562
ที่ ศธ 04114/ว947 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 date_range4 มิ.ย. 2562
ที่ ศธ 04114/ว945 ขอเชิญวิทยากร การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 date_range4 มิ.ย. 2562
ที่04114/ว787 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา date_range4 มิ.ย. 2562
ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
date_range5 มิ.ย. 2562 person ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
โรงเรียนเรียนชุมชนเมืองหนองสูงประเมินครูผู้ช่วย
date_range31 พ.ค. 2562 person ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง

more_horiz