+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

แจ้งโรงเรียนนำเข้าข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access date_range 11 พ.ย. 2562 เวลา 22:38:08 น.
แจ้งให้พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ธุรการโรงเรียน (15,000) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน มารับสัญญาจ้าง date_range 11 พ.ย. 2562 เวลา 16:45:38 น.
การตรวจสอบการรับและจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 date_range 11 พ.ย. 2562 เวลา 10:31:35 น.
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) กรณีประสบภัยพิบัติ date_range 08 พ.ย. 2562 เวลา 14:41:21 น.
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมกับสถานศึกษา date_range 07 พ.ย. 2562 เวลา 15:07:37 น.
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ date_range 07 พ.ย. 2562 เวลา 10:06:02 น.
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 date_range 07 พ.ย. 2562 เวลา 09:21:39 น.
กำหนดการประเมินบุคลากรระดับสนามสอบ ขั้นที่ 2 ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 date_range 07 พ.ย. 2562 เวลา 08:49:50 น.
ขอเชิญประชุม date_range 06 พ.ย. 2562 เวลา 11:30:17 น.
ขอเชิญประชุม date_range 06 พ.ย. 2562 เวลา 11:29:16 น.
การจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามของงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ date_range 05 พ.ย. 2562 เวลา 09:16:13 น.
มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสานราชการระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น date_range 04 พ.ย. 2562 เวลา 16:39:41 น.
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๓ date_range 04 พ.ย. 2562 เวลา 14:56:21 น.
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 date_range 04 พ.ย. 2562 เวลา 14:52:22 น.
การบริหารจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 date_range 04 พ.ย. 2562 เวลา 14:44:43 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range23 ส.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range17 ส.ค. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ขรก.ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562 date_range15 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัด สพป.มุกดาหาร date_range13 ส.ค. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื date_range13 ส.ค. 2562

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


สรุปการแข่งขันฟุตบอล 7 คน U12 หว้านใหญ่ ยูธ ครั้งที่1

date_range4 พ.ย. 2562 person สมเด็จพระศรีนครินทราฯ หว้านใหญ่

ธ สถิตในดวงใจตราบชั่วนิจนิรันดร์ (ร.ร.บ้านหว้านใหญ่)

date_range13 ต.ค. 2562 person บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่

โรงเรียนบ้านนาโปน้อยจัดทำบุญ "ครบรอบ 92 ปี" วันก่อตั้งโรงเรียน

date_range1 ต.ค. 2562 person โรงเรียนบ้านนาโปน้อย อำเภอเมืองมุกด

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

12 พ.ย. 2562 ร่วมกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระศรี ( นายศุภวิชญ์ พรมรักษา)

การใช้ห้องประชุมวันนี้

12 พ.ย. 2562

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.