+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

การขอรับงบประมาณสนับสนุน ปี พ.ศ.2562 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 date_range 11 ต.ค. 2562 เวลา 15:33:51 น.
การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดมุกดาหาร date_range 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:56:35 น.
การขอตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา date_range 10 ต.ค. 2562 เวลา 15:23:45 น.
แจ้ง-เพิ่ม-ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียนการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) date_range 10 ต.ค. 2562 เวลา 11:44:09 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงสูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศิลป์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ date_range 09 ต.ค. 2562 เวลา 11:26:03 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา date_range 09 ต.ค. 2562 เวลา 11:06:34 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สาระงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง 9 ตุลาคม 2562) date_range 09 ต.ค. 2562 เวลา 11:03:34 น.
ส่งคำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศฺิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และห date_range 09 ต.ค. 2562 เวลา 10:48:54 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 19:29:22 น.
แจ้งสูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 16:46:57 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฉบับ date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 10:53:35 น.
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 10:03:56 น.
เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 10:01:08 น.
ส่งคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 date_range 07 ต.ค. 2562 เวลา 16:42:01 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรีย date_range 07 ต.ค. 2562 เวลา 10:07:28 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range23 ส.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range17 ส.ค. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ขรก.ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562 date_range15 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัด สพป.มุกดาหาร date_range13 ส.ค. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื date_range13 ส.ค. 2562

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ธ สถิตในดวงใจตราบชั่วนิจนิรันดร์ (ร.ร.บ้านหว้านใหญ่)

date_range13 ต.ค. 2562 person บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่

โรงเรียนบ้านนาโปน้อยจัดทำบุญ "ครบรอบ 92 ปี" วันก่อตั้งโรงเรียน

date_range1 ต.ค. 2562 person โรงเรียนบ้านนาโปน้อย อำเภอเมืองมุกด

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อบรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

date_range30 ก.ย. 2562 person อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

date_range27 ก.ย. 2562 person บ้านหนองแวงใหญ่ นิคมคำสร้อย

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

15 ต.ค. 2562

การใช้ห้องประชุมวันนี้

15 ต.ค. 2562 8.00-12.00 น. บุคลากรทุกคนในสพป.มุกดาหารประชุม 85 คน ( นายภูมิชัย มหาวงศ์)
15 ต.ค. 2562 9.00-17.00 น. ประชุม กศจ. ครั้งที่ 11 25 คน ( นายภูมิชัย มหาวงศ์)

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.