+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

พิธีประดับอินทรธนูข้าราชการครูบรรจุใหม่
date_range9 ธ.ค. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

เชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ date_range 06 ธ.ค. 2562 เวลา 11:23:34 น.
ขอความอนุเคราะห์ข่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย date_range 06 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40:27 น.
ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ date_range 05 ธ.ค. 2562 เวลา 21:02:23 น.
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา date_range 04 ธ.ค. 2562 เวลา 14:43:20 น.
ขอเชิญเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม และหอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ date_range 02 ธ.ค. 2562 เวลา 16:30:53 น.
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) date_range 29 พ.ย. 2562 เวลา 13:57:15 น.
ประกาศการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ปี 2562 date_range 29 พ.ย. 2562 เวลา 13:21:53 น.
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2563 date_range 29 พ.ย. 2562 เวลา 12:00:43 น.
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) date_range 29 พ.ย. 2562 เวลา 10:41:17 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ date_range 27 พ.ย. 2562 เวลา 14:20:07 น.
ส่งประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร date_range 25 พ.ย. 2562 เวลา 15:33:26 น.
อนุญาตไปราชการ date_range 25 พ.ย. 2562 เวลา 15:07:15 น.
ขอเชิญประชุม date_range 25 พ.ย. 2562 เวลา 10:44:01 น.
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา date_range 22 พ.ย. 2562 เวลา 16:04:59 น.
การจัดทำพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 date_range 22 พ.ย. 2562 เวลา 14:07:10 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู date_range9 ธ.ค. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range7 ธ.ค. 2562
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range4 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range29 พ.ย. 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา date_range15 พ.ย. 2562

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง ทัศนศึกษาจังหวัดสกลนคร

date_range2 ธ.ค. 2562 person ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

10 ธ.ค. 2562

การใช้ห้องประชุมวันนี้

10 ธ.ค. 2562

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.