สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2562 เวลา 21:47 น. IP: 124.122.29.28
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ รับการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยคณะผู้นิเทศ สพป.มุกดาหารและผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบก ประกอบด้วย ๑.นายสมปอง เสียงล้ำ ผอ.โรงเรียนชุนชนบ้านคำชะอี ๒.นายเสถียร ถิ่นมุกดา ศึกษานิเทศก์ ๓.นางภัชรี ภูมิหาทอง ศึกษานิเทศก์ ๔.นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ ๕.นางเณริศรา ว่องไว ศึกษานิเทศก์ ๖.นางเรืองศรี สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ๗.นางพิทยา วังคะฮาต ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นำ มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ