สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ : โครงการเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตใหม่ New Normal และรู้รักสิทธิเด็ก

โพสต์เมื่อ : 23 พ.ย. 2565 เวลา 21:20 น. IP: 223.206.230.52, 223.206.230.52
แชร์ให้เพื่อน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ เข้ารับการอบรม "โครงการเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่ New Normal และรู้รักสิทธิเด็ก"

        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ เข้ารับการอบรม "โครงการเสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่ New Normal และรู้รักสิทธิเด็ก" จากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ณ โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

 

  

  

  

  

  

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)