สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์เมื่อ : 22 พ.ย. 2565 เวลา 14:28 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธาน "การประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕" พร้อมด้วย นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร นายทักษิณ คนซื่อ ประธานเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว ประธานเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉาย ประธานเครือข่ายคำชะอีคำบก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม

#การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดงานระดับชาติใน ๔ ภูมิภาค ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน ๑๓๒ กิจกรรมหลัก (แบ่งตามกลุ่มกิจกรรม ๑๘ กลุ่ม)

#การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยมติที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ได้มีมติให้เครือข่ายคุณภาพการศึกษาในอำเภอคำชะอี (จำนวน ๓ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ เครือข่ายคำชะอีคำบก) เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย จำนวน ๒๐ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายคุณภาพการศึกษา จำนวน ๑๙ เครือข่าย และ ร.ร.ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน ๑ เครือข่าย

#เกณฑ์การแข่งขันและปฏิทินการแข่งขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้แจ้งเกณฑ์การแข่งขันและปฏิทินการแข่งขันให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว โดยช่วงนี้จะเป็นการแข่งขันระดับเครือข่าย จำนวน ๑๙ เครือข่าย ซึ่งจะแล้วเสร็จตามปฏิทินภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการจับสลากการแข่งขัน คัดเลือกกรรมการ แจ้งตารางการแข่งขัน และการจัดสถานที่ ในลำดับต่อไป
. เกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ : https://sillapa.net/home/sillapa70-rule/

#สรุปรายละเอียดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้สรุปจำนวนกิจกรรมตามกลุ่มสาระและตามระดับชั้น รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๔ รายการ

#สถานที่จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัดมุกดาหาร ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อำเภอคำชะอี
๑) โรเรียนบ้านหนองเอี่ยน แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระ "ภาษาไทย"
๒) โรงเรียนบ้านหนองบง แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระ "ภาษาต่างประเทศ"
๓) โรงเรียนบ้านซ่ง แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระ "สุขศึกษา"
๔) ที่ว่าการอำเภอคำชะอี แข่งขันกิจกรรม "นักบินน้อย"
๕) โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ ดำเนินการ "พิธีเปิด" และแข่งขันกิจกรรม "กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ / หุ่นยนต์ / การงานอาชีพ / นาฏศิลป์ / ดนตรี / ท้องถิ่น"
๖) โรงเรียนอนุบาลคำชะอี แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระ "คณิตศาสตร์ / คอมพิวเตอร์"
๗) โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง “ราษฎร์สงเคราะห์” แข่งขันกิจกรรม "พัฒนาผู้เรียน / เรียนรวม"
๘) โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระ "สังคมศึกษาฯ / ปฐมวัย"
๙) โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี แข่งขันกิจกรรม
"ทัศนศิลป์"

 

ภาพ/ข่าว : ประสิทธิ์ สุยอย สพป.มุกดาหาร
https://photos.app.goo.gl/e2S9H8gQYKS4Tbtq7

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)