สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

โพสต์เมื่อ : 21 พ.ย. 2565 เวลา 16:27 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายสมบัติ นาจาน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหอยป่าหวาย , นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน , นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ , นายอรรณพ โพธิ์ศรี ผอ.ร.ร.บ้านคำป่าหลาย และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย นายชยา ภาคภูมิ "นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ โรงเรียน" ได้แก่ บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓, แก้งโนนคำประชาสรรค์ ,บ้านคำป่าหลาย ,บ้านนาคำน้อย๑ ,บ้านนาตะแบง๑ ,บ้านนาสองห้อง ,บ้านนาเสือหลายหนองยอ ,บ้านคำผักหนอกสงเปือย ,บ้านดอนม่วย ,บ้านหนองแอก ,ชุมชนบางทรายใหญ่ และ บ้านหนองหอยป่าหวาย พบว่าทุกโรงเรียนมีความพร้อม และขับเคลื่อนตามนโยบายเป็นที่เรียบร้อย

 

ภาพ/ข่าว : นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.มุกดาหาร
https://photos.app.goo.gl/oK6rHiSATGWDedUAA

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)