สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

โพสต์เมื่อ : 18 พ.ย. 2565 เวลา 13:33 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วม " การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕" โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

ตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 นั้น จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะอนุกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกครูฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอเข้ารับรางวัล ตามเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงเชิงประจักษ์

จากการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ ปรากฏว่า ได้คัดเลือก นางขนิตา จันปุ่ม ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พิจารณากลั่นกรองตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในช่วงเดือน เมษายน 2566 และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในช่วงเดือน ตุลาคม 2566 ต่อไป

 

ขอขอบพระคุณ ภาพ/ข่าว : ณัฐรัชต์ หงษ์คำ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YYD8ay1b4oLFdNDbT9eAaDtw7w3qf38zf1VkPVj9EGdiF7Yk6ZbB5GaE3MciseDhl&id=100069744505945&mibextid=Nif5oz

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)