สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2565 เวลา 15:30 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

วันอังคารที่ ๑๕ พุฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ นายชยา ภาคภูมิ , นางสาวนิศรา แสงทอง และ นางสาวรินดา แสนเวียน นักวิชาการเงินและบัญชี "นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โรงเรียน" ได้แก่ ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ร.ร.บ้านสองคอน ร.ร.บ้านป่งขาม และ ร.ร.บ้านนาขามป้อมวิทยาคม พบว่าทุกโรงเรียนมีความพร้อม และขับเคลื่อนตามนโยบายเป็นที่เรียบร้อย

 

ภาพ/ข่าว : นางสาวนิศรา แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)