สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2563 เวลา 12:19 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ ? ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียน และการนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การดำเนินงานนิเทศการศึกษาสองทาง สรุปผลการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การนำเสนอร่างคู่มือสารสนเทสกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้น

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ