สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร อบรมครูปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์เมื่อ : 28 ก.ย. 2563 เวลา 12:39 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยการอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่เคยผ่านการอบรมเรื่อง น้ำและอากาศ จำนวน ๔๕ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Pedagogy) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ ด้วยกระบวนการสำรวจและการสืบเสาะ (Inquiry) การทำโครงงานตามแนวทางของโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยวิทยาการจากผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) ได้แก่ นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์ และนางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ได้แก่ นางวนิดา คงกันกง และนางสาวชาวดี เพียรไลย์ ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ