สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา

โพสต์เมื่อ : 13 ส.ค. 2563 เวลา 20:46 น. IP: 110.78.181.130
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานนำคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะนิเทศจากเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ ๑๒ โรงเรียน จำนวน ๔๕ คน โดยแบ่งเป็น ๗ สาย ภาคเช้าออกนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โดยการสังเกตการสอนของครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สังเกตกิจกรรมการมาเรียน การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนิเทศติดตามงานตามนโยบายของโรงเรียนในเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา จำนวน ๑๗ โรงเรียน และภาคบ่ายร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model ที่โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กล่าวปฏิญญาและลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model สะท้อนผลการนิเทศในภาพรวมของเครือข่าย และการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-net,NT เต็มร้อย และคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเครือข่าย และมอบธงเกียรติยศโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-net,NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและบรรลุเป้าหมายของเขตพื้นที่

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ