สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โพสต์เมื่อ : 8 ก.ย. 2562 เวลา 21:25 น. IP: 110.78.183.4
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ เพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้แก่สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยกำหนดการประชุมระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพจากที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒ แห่ง รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๕ แห่งและสถานศึกษาที่ประเมินภายนอกรอบที่สาม ครบ ๕ ปีรวม ๓๕โรงเรียน โรงเรียนละ ๓ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ