สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศภายใน ๑๐๐ % โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อคุณภาพของผู้เรียน

โพสต์เมื่อ : 29 ส.ค. 2562 เวลา 14:05 น. IP: 1.4.184.251
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง คณะครูและบุคลากรได้ต้อนรับ ดร.มารุต อุปนิสากร ผอ.สพป. มุกดาหาร นายณรงค์ โล่คำ รอง สพป. มุกดาหาร และคณะนิเทศ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ทุกคน กต.ปน.ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการจากเครือข่ายคำสร้อยนาอุดม จำนวน ๓๗ คน ที่ออกนิเทศสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูโดยเน้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และทุกห้อง พร้อมทั้งนิเทศตามนโยบายทั้ง ๓ ด้าน ๘ จุดเน้นของ สพฐ.และการขับเคลื่อนคุณภาพตามรูปแบบ 5M Model สพป.มุกดาหาร ของโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงและโรงเรียนเครือข่ายเมืองหนองสูง ณ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง