สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร อบรมทางไกลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีปฐมวัย

โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2562 เวลา 13:15 น. IP: 171.103.26.42
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดย สสวท.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นศูนย์การอบรมปลายทางและจัดอบรมผ่านระบบทางไกลให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และเอกชน (สช.) ระหว่างวันที่ ๘ ? ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีโรงเรียนอนุบาลคำชะอีเป็นศูนย์ปลายทางในการอบรมด้วยระบบทางไกล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล ให้มีความรู้และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พี่เลี้ยงประจำศูนย์ จำนวน ๑๐ คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๕ คน ศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัด ๑ คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน ๑๑๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ