สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี ๒๕๖๒

โพสต์เมื่อ : 11 พ.ค. 2562 เวลา 01:53 น. IP: 110.78.183.253
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อ ?วิทยาการคำนวณ (Unplugged Computer Science)? โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะในการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์ รู้จักวางแผน แก้ไขปัญหาได้ ลงมือทำเป็น ค้นพบตนเอง ปรับตัวได้ดีในสถานการณ์โลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณในเด็กปฐมวัยได้ มีระยะเวลาในการอบรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐ ? ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๗ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๗ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ