ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

วุฒิบัตร/เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562

1. วุฒิบัตรผู้เข้าอบรม

2. เกียรติบัตรวิทยากร

3. เกียรติบัตรวิทยากรพี่เลี้ยง

4. เกียรติบัตรคณะทำงาน

เกียรติบัตรวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2562

1. รางวัลเด็กดีศรีมุกดาหาร (นักเรียน) ประจำปี 2562

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 แยกตามเครือข่าย

เครือข่ายแก้วมุกดาหาร คำอาฮวนดงเย็นฯ เมืองน้ำทิพย์
ไตรมิตรนวพัฒน์ สะพานมิตรภาพ คำชะอีคำบก
คำชะอีศึกษาพัฒน์ คำชะอีก้าวหน้า ธารบังอี่
คำสร้อยนาอุดม ร่มกกชัยพัฒนา ภูสระดอกบัว
ภูผาเทิบพัฒนา ดอนตาล ดงหลวง
ดงหลวงตอนบน คีรีวงศึกษา เมืองหนองสูง
หว้านใหญ่

 

เกียรติบัตรวิทยากรการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 5M Model ปีการศึกษา2562

1. เกียรติบัตรวิทยากร/คณะกรรมการจัดการประชุม

พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ แจ้งแก้ไขชื่อ - สกุล ที่ Line ID : kroobannok.com


เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ย้อนหลังปีที่ผ่านมา

รางวัลเด็กดีศรีมุกดาหาร (นักเรียน) ประจำปี 2561 | วุฒิบัตรการอบรมค่าย Active Learning ปี 2561