สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2566 เวลา 08:33 น. IP: 49.48.77.70, 49.48.77.70
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"

         โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเพื่อเผยแพร่ "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก" โดยมี นายเจริญ คำลือไชย เป็นประธานในการเเปิดงาน และขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล มา ณ โอกาสนี้

        พร้อมนี้ โรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และรางวัลเด็กดีศรีมุกดาหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566

  

  

  

 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)