สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การจ่ายเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง COVID-19 จำนวน 2,000 บาท แก่ผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์เมื่อ : 7 ก.ย. 2564 เวลา 14:51 น. IP: 182.232.151.41
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยาได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง COVID-19จำนวน 2,000 บาท แก่ผู้ปกครองนักเรียน ตามที่รัฐบาลจัดโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน รายละ 2,000 บาท นั้น โดยท่านผู้อำนวยการจิรวัฒน์ ผิวงาม ได้วางแผนและมอบนโยบายให้คณะครู บุคลากร ดำเนินการตามแนวทางการรับเงินเยียวยาและดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข อย่างเข้มงวด โดยกำหนดจุดรับเงินเยียวยา แต่ละระดับชั้นและให้ผู้ปกครองแต่ละชั้นเดินทางมาตามเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันความแออัด ครูประจำชั้น และผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ามาในจุดบริการ ซึ่งในแต่ละระดับชั้น ทำเวลาได้ดี ผู้ปกครองมาตามเวลาที่กำหนด จึงสามารถเว้นระยะห่าง โดยไม่มีความแออัดเกิดขึ้น การจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน