สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการนิเทศออนไลน์

โพสต์เมื่อ : 21 มิ.ย. 2564 เวลา 15:16 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

21 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ โล่ห์คำ พร้อมด้วย ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการมอบนโยบาย จุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในการนิเทศออนไลน์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง, เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน, เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ ในการนิเทศออนไลน์ครั้งนี้ เป็นการนิเทศแบบบูรณาการ มีผู้ร่วมดำเนินการนิเทศประกอบด้วย ดร.วิหาญ พละพร, นายถาวร บัณฑิตเสน, ดร.อดิศร ก้อนคำ, ศน.จีรศักดิ์ ยาโน, ศน.ชยา ภาคภูมิ, ศน.สิทธิพงษ์ เมืองโคตร, นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล, นางสาวสุลักขณา รักษา และนางปาลิดา คำพิชิต ผู้เข้ารับฟังประกอบด้วยผู้บริหารและครูวิชาการ จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 sisli escort เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้วางแผนในการลงพื้นที่เพื่อพบปะ และมอบนโยบายสำคัญในการบริหารเครือข่ายและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการสุ่มลงพื้นที่เพื่อนิเทศชั้นเรียน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาห้องเรียนสู่การเป็นห้องเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน