สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสำพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกระยัง

โพสต์เมื่อ : 5 มี.ค. 2564 เวลา 15:37 น. IP: 101.108.94.219
แชร์ให้เพื่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระยัง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระยัง ขอขอบคุณ คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกระยังพร้อมด้วยคณะ อสม. บ้านหนองกระยัง ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องอนุบาลและของเล่นต่างๆของนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองกระยังตรวจพบโรคมือเท้าปากในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 2 ราย ซึ่งส่งนักเรียนรักษาในเบื้องต้นแล้ว จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


โรงเรียนสยามกลการ 4 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

[ 23]

โรงเรียนบ้านบาก2 นำโดยผู้อำนวยการวิบูลย์ ราชอุดม รองผู้อำนวยการนางสาวดารากร โพธิ์ไทรย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรี

[ 26]

โครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

[ 50]

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน มอบชุดผ้าห่มกันหนาว โต๊ะเก้าอี้ โคมไฟสำหรับทำการบ้านและการอ่านหนังสือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

[ 37]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ครั้งที่ 5/2564

[ 44]