สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

รองเลขา กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง จังหวัดมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 23 ก.พ. 2564 เวลา 20:35 น. IP: 110.78.181.200
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมการนิเทศด้วย หลังจากนั้น เวลา ๑๕.๓๐ น. ลงพื้นที่นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการ ที่โรงเรียนบ้านกกตูม อำเภอดงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยมี นายประภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมการนิเทศ ในการนี้ นายชาญวุธ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูม พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านกกตูม ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการ โดยโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พัฒนาให้ครูโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางมีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น และเพื่อให้ได้รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางที่สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเป็นแนวทางพัฒนาและขยายผลโครงการต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ