สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19

โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2564 เวลา 13:25 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบ Google Meet เพื่อเตรียมแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายพื้นที่และแพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ยกระดับบรรดามาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยจังหวัดมุกดาหารได้ยกระดับจากพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง และมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค ห้ามรถโดยสารประจำทางบางเส้นทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว สำหรับการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในครั้งนี้มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และให้โรงเรียนที่ปิดเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ