สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา

โพสต์เมื่อ : 9 พ.ย. 2563 เวลา 20:17 น. IP: 159.192.177.147
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่โรงแรมพลอย พาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ นโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร การส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสถานศึกษา การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การบันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) การจัดส่งสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓ การบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย สรุปผลการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การประสานคดีแพ่ง คดีอาญา กรณีโรงเรียนถูกฟ้องคดีต่อศาล เป็นต้น

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ