สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

มุทิตาจิต ข้าราชการ สพป.มุกดาหาร เกษียณอายุราชการ

โพสต์เมื่อ : 30 ก.ย. 2563 เวลา 23:30 น. IP: 110.78.183.75
แชร์ให้เพื่อน

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งมีผู้เกษียณ ทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ คน ศึกษานิเทศก์ ๓ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑๒ คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๙๙ คน และลูกจ้างประจำ ๑๑ คน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ