สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. มุกดาหาร (ต.คำป่าหลาย)

โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2563 เวลา 12:19 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. มุกดาหาร เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒/๖๓

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก เริ่มให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐ และได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

โดยพิธีมอบทุนการศึกษาในวันนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองในตำบลคำป่าหลายเข้าร่วมพิธีรับมอบทุน จำนวน ๑๐๕ คน รวมทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๗,๘๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ