สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองมุกดาหาร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2563 เวลา 12:46 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังปัญหาอุปสรรค และเตรียมแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้จัดทำคู่มือเผยแพร่ และให้โรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรการ ๖ มิติ ๔๔ ข้อ และจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเป็นมิติที่ ๗ รวมเป็น ๔๗ ข้อ ขอให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ในการนี้ ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด โดยนายเดช สีหะมงคล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ประเภทผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นางวิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ