สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การประชุมตรวจสอบอุปกรณ์ของตัวอย่างระบบอินเทอร์เน็ต Cluster 11

โพสต์เมื่อ : 7 เม.ย. 2563 เวลา 12:17 น. IP: 110.78.183.183
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามประธานกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (Cluster 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ของตัวอย่างระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนในการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ ๑๑ ประกอบด้วย ๓ จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร เพื่อจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ