สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ประชุมทางไกลพิจารณาผลการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

โพสต์เมื่อ : 1 เม.ย. 2563 เวลา 11:32 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสานฝันศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามประธานกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (Cluster 11) เป็นประธานการประชุมทางไกล (VDO Conference) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ที่ ๑๑ ได้ดำเนินการบริหารจัดการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเป็นผู้แทนในการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ ๑๑ ประกอบด้วย ๓ จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร เพื่อจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ