สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา

โพสต์เมื่อ : 12 ก.ย. 2562 เวลา 13:52 น. IP: 159.192.128.44
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่งโพน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดงานนี้ขึ้นสืบเนื่องกันมาจนถึงครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๖๙ โดย มีโรงเรียนในเครือข่ายดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน ๑๗ โรงเรียน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่คือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะด้านวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียะภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับเครือข่ายและ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ