สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์เมื่อ : 6 ก.ย. 2562 เวลา 13:16 น. IP: 159.192.128.44
แชร์ให้เพื่อน

ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร นายณรงค์ โล่ห์คำ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตามโครงการ ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สรุป/รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และวางแผนการดําเนินงานการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ มีการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ทํางานร่วมกันเป็นทีม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบจากโรงเรียนในโครงการ คือ โรงเรียนเมืองใหม่ โรงเรียนชุมชนดอนตาล และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ