สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.มุกดาหาร Coaching ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ (วันที่ ๒)

โพสต์เมื่อ : 8 ส.ค. 2562 เวลา 13:51 น. IP: 159.192.128.44
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ (Coaching) ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์),บ้านจอมมณีใต้,บ้านคำผึ้ง และบ้านนาโสกน้อย เพื่อให้คำแนะนำ ชี้แนะ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมเอกสารหลักฐานในการเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาตาม ๑๐ ตัวชี้วัดต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ