สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

โพสต์เมื่อ : 8 ส.ค. 2562 เวลา 13:16 น. IP: 159.192.128.44
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบาก ๒ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกับหน่วยงานภาคีต่างๆ และสถานศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๕ แห่งในจังหวัดมุกดาหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๗,๙๔๘ บาท โดยเป็นเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงอาหาร อาคารเรียน จัดซื้อสนามเด็กเล่น ปรับปรุงระบบน้ำดื่มน้ำใช้ ซึ่งจะมีเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๑๕๓ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ