สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมด้านพลังงานกับสถานศึกษา

โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2562 เวลา 14:25 น. IP: 159.192.128.44
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมด้านพลังงานกับสถานศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายกานต์ สุวรรณพันธ์ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในครอบครัว และสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองหนาว โรงเรียนบ้านเหล่าดง และโรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ จังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ