สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร อบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย

โพสต์เมื่อ : 15 มิ.ย. 2562 เวลา 11:34 น. IP: 171.103.26.42
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย โดย สสวท.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นศูนย์การอบรมปลายทางและจัดอบรมผ่านระบบทางไกลให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และเอกชน (สช.) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ มี สสวท.เป็นวิทยากรต้นแบบให้การอบรม ณ ต้นทาง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล ให้มีความรู้และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๕ คน ศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัด ๑ คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน ๑๑๔ คน โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงจากโรงเรียนต้นแบบและศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ