สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ที่ ศธ 04114/ว947 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2562 เวลา 18:24 น. IP: 159.192.99.189
แชร์ให้เพื่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงขอให้โรงเรียนส่งบุคลากร เข้ารับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พร้อมนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงปลั๊กไฟ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ นักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 และนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ของโรงเรียน มาประกอบการประชุมอบรมในครั้งนี้ โดยให้เบิกค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด

ไฟล์แนบ 

1. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2
 2. รายละเอียดรุ่นที่เข้ารับการอบรม
 3. ตารางการอบรม