สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร อบรมหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา"

โพสต์เมื่อ : 18 พ.ค. 2562 เวลา 15:37 น. IP: 110.78.183.217
แชร์ให้เพื่อน

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมระเบียงมุก ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสร้างความเข้าใจการบูรณาการหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้กับผู้เรียน และให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๕ คน (ขอบคุณภาพ : รัตติยา ศรีนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร)

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ