สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

โพสต์เมื่อ : 14 พ.ค. 2562 เวลา 04:48 น. IP: 171.103.26.42
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมสัมมนา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) เพื่อชี้แจงให้ผู้เกษียณอายุจัดทำเอกสารในการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ เงิน กบข. เงิน กสจ. และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๔ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ