สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การประชุมทางไกล แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า

โพสต์เมื่อ : 9 พ.ค. 2562 เวลา 06:47 น. IP: 124.122.26.18
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 8 พ.ค. 62 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ผอ.ร.ร. ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า และบุคลากรในกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับชมการเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. และประชุมข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ. ดังนี้ - 7:30 - 8:00 น. รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน VTR จากโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ - 8:00 น. เป็นต้นไป 1) รายการศาสตร์พระราชา 2) 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 3) การเสนอผลงานโครงการเด่น 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Active Learning และนิเทศจิตอาสา โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนกีฬา และห้องเรียนอาชีพ และโครงการอื่น - 10:30 น. ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ. 1) การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป 2) การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3) การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV 5) การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง 6) อื่น ๆ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ